Engagerade skolor

Under våren 2011 deltog 55 elever från Möllevångsskolan och Mellanhedsskolan i tre olika workshops på Stadsbiblioteket. En klass i årskurs 5 och elever i klass 6 på Möllevångsskolan, liksom elever från olika klasser i årskurs 2–6 på Mellanhedsskolan gjorde modeller och collage, och fick i uppdrag att fotografera bibliotekets befintliga miljöer utifrån olika stämningsord. Eleverna intervjuades om vad som vad viktigt för dem i deras liv, och fick i hemuppgift att beskriva sin vardag.

Våren och hösten 2011 genomfördes också workshops med barn i Stadsbibliotekets Onsdagsklubb.

Under våren 2012 deltog några av barnen tillsammans med sina familjer i en workshop kvällstid där kultur och vardag i Malmö stod i fokus.