För media

Barn mellan 9 och 13 år har en egen plats på Stadsbibblan - Balagan. Det är både en fysisk och en digital plats, där berättandet står i fokus. Barnens egen delaktighet är avgörande. Vi vill bidra till att utveckla och stärka barns språk, men också deras möjligheter att delta i det demokratiska samtalet.

 I det helt nya digitala Berättarexperimentariet på www.balagan.se får barnen utveckla sitt berättande och sitt språk. Det finns flera olika berättarlabb där barnen kan experimentera. De samlar poäng och stiger i graderna, i jakt på en ministerpost. Poäng samlar de genom att göra berättelser, chatta med kompisar, forska i ett favoritämne, komma till biblioteket och göra utmaningar och mycket mer. De får poäng för deltagande, inte prestation.
Balagan på biblioteket och på webben
Tanken är att verksamheten i rummet och på webben ska samverka - det sker bland annat genom de utmaningar vi ger barnen. De kan nu via balagan.se delta i Balagans verksamhet även om de inte är på biblioteket!
(Samtidigt hoppas vi givetvis att balagan.se ger barnen ännu mer lust och anledning att besöka oss på Stadsbiblioteket.)

Balagan är en plats för Malmös barn mellan 9 och 13 år. Det finns inte så många givna platser för just den här åldersgruppen i Malmö. Stadsbiblioteket ville skapa en trygg plats där barnen kan komma och låna, läsa, plugga, skapa eller bara hänga.

Balagan invigdes sommaren 2012 efter att personal arbetat i projektform tillsammans inredningsarkitekt Eva-Johanna Sandberg och interaktionsdesignern Sara Stiber. Under en stor del av processen deltog ca 80 barn från Möllevångsskolan, Mellanhedsskolan och Stadsbibliotekets onsdagsklubb i arbetet. Detta för att Stadsbiblioteket skulle få reda på vad barnen själva önskade sig av biblioteket.

Resultatet ser ni på Balagan. Barnen ville ha en lugn plats utan vuxna och mindre barn. De ville ha mysiga platser och kojor där de kunde läsa, plugga, surfa eller bara hänga. Det resulterade i de antal kojor som finns på Balagan. De tyckte om natur och detta blev Himmelsängen man ser när man kommer in på Balagan. Här kan man ligga under trädkronor och moln och titta på vad som händer runt omkring. Barn gillar musik, därför har vi ett ljudlabb där man kan spela piano och trummor eller bara lyssna på musik.

Berättelser är viktiga för barn! Som ett komplement till alla böcker med färdiga berättelser har Balagan därför ett berättarexperimentarium på webben där man kan skapa egna berättelser med text, bilder och film. En plats att experimentera på och kunna utveckla sitt språk och sitt berättande.

Balagan är hebreiska, och betyder kaos, eller oordning. Barn behöver oordning. Det är kaos som ger inspiration till fantasi och meningsbyggande. Vi har ett bakomliggande principiellt ställningstagande bakom de olika verksamheterna vi skapar till avdelningen – att barns fantasivärldar stimuleras av inspirerande mångfald, och mångfalden och oordningen är nödvändig för deras utveckling - barnen skapar ordning och mening ur det.