Balagan - en plats för berättande på bibblan

Balagan startade som projekt Tweens våren 2010. En grupp på tre personer arbetade utifrån Strategin The Darling Library fram en plan med visioner, värdegrund och mål. Uppdraget var att skapa en innovativ och lekfull plats och verksamhet med stor brukarmedverkan för Malmös 9–12–åringar. Tweens, eller Balagan, var det första steget Stadsbibliotekets övergripande strategiska satsning på en ny barn- och ungdomsverksamhet.

Under framväxten av Balagan hade Stadsbiblioteket ett nära samarbete med designerna Eva-Johanna Sandberg och Sara Stiber liksom ett 80-tal barn i Malmö. Balagan invigdes 9 juni 2012.
 

I korta drag är Balagan både en fysisk och en digital plats där berättande står i fokus. Barnens egen delaktighet är avgörande för verksamheten. Vi vill bidra till att utveckla och stärka barns språk, men också deras möjligheter att delta i det demokratiska samtalet. Balagan ska spegla barnens värld, men också sammanföra bibliotekets stora värden med barnens.

Så här tänker vi kring berättande och läsning:

Människor tycker om att berätta och att ta del av berättelser. Allt vi läser och skriver är en slags berättelse: Sagan, faktaboken, sms:et, bloggen, musiktexten, nyhetsartikeln eller lappen från kompisen. Berättelser finns förstås också i alla bilder och spel vi skapar och tar del av.
Biblioteken har i alla tider arbetat med att förmedla redan färdiga berättelser och särskilt betona vikten av att stimulera barns läsning. Det handlar om förståelse för sig själv och andra. Det handlar också om fantasi, lärande och att stärka sitt språk för att kunna vara en aktiv del av samhället och själva livet.
Vi tror att om barn även ges möjlighet att utveckla sitt eget berättande så sänker vi en onödig tröskel och ger dem verktygen för att bli läsande människor. Läsare som blir berättare som…